Ladudes õpin matemaatikat

5.95 

Virge Haidak

Töölehed on mõeldud abimaterjaliks matemaatiliste mõistete tutvustamisel ja õpetamisel alates 3-aastastele lastele.
Töölehtede abil saab tutvuda ja tundma õppida tasapinnalisi kujundeid.
Töö käigus lapsed rühmitavad, järjestavad ja võrdlevad kujundeid värvuse, suuruse ja kuju järgi.
Töölehed abistavad last arvude maailmast kujutluse loomisel ja esemete asukoha määramisel.