Tahan saada koolilapseks

5.80 

“Tahan saada koolilapseks! Tööraamat eelklassile” on mõeldud lapsele, kes peagi alustab oma kooliteed. Tööraamatu teemad lähtuvad alushariduse riiklikust õppekavast. Valiku aluseks on eelkõige valdkonnad: mina ja keskkond, keel ja kõne, minu kodu, aastaajad, liiklus jne.

Tööraamatu ülesanded suunavad last lugema, kuulama, rääkima, kirjutama, arvutama, tajuma matemaatiliste mõistete sisu. Mahult on tööraamat 100 leheküljeline ja suurus on A4.

Autorid on Mirje Hagur, Anne Kloren ja Liidi Mehide.