Kiirgus, inimesed ja keskkond

Elame maailmas, kus kiirgus esineb kõikjal looduses. See ülevaade käsitleb ioniseerivat kiirgust, mida siin nimetatakse lühidalt kiirguseks. Ülevaate on koostanud Rahvusvaheline Aatomienergiaagentuur (IAEA) koostöös Ühendkuningriigi Riikliku Kiirguskaitseametiga ja selle eesmärgiks on ioniseeriva kiirguse, selle mõjude ja kasutuse ning ohutu kasutamise meetmete üldine tutvustamine.