Rae valla muistsed mälestised

Mahukas kogumik „Rae valla muistsed mälestised“ tutvustab valla kultuurimälestisi, mis on kirjas külade ja alevike kaupa. Rae valla piires on avastatud ka üle saja kultusekivi, millest antakse samuti põhjalik ülevaade. Raamatu koostas kohalik kultuurihuviline, vallas endise majandijuhina tuntud Peeter Bökcler.