Oih, võta ja võida!

49.00

„Oih, võta ja võida!“ mäng on mõeldud lastele, et aidata neis kinnistada teadmisi vee-, tule- ja liiklusohutuse ning esmaabiga seotud teemade. Mängu „Oih, võta ja võida!“ koostasid Jüri Gümnaasiumi õpetajad Riina Remmel, Liidi Mehide ja Anne Kloren.

Mäng koosneb mängulauast, millel on 24 taskut ning kaartidest, kus on küsimused. Kaarte on neli komplekti: lasteaiale, 1. klassile, 2. klassile ja 3. klassile. Mängu ülesehitus on loogiline, küsimused arusaadavad, mõõtmed mugavad – mäng sobib klassis kasutamiseks.

Mängu küsimused on koostatud vee-, tule- ja liiklusohutuse ning esmaabiga seotud teemadel. Kõik need teemad on seotud algklasside inimeseõpetuse ainekavaga ning õppekava üldosas väljatoodud üldpädevustega. Teemad on väga elulised, küsimustele vastamine aitab lastel  mängu kaudu ehk mänguliselt saada eluks olulisi teadmisi.

Mänguga on kaasas mängujuhend, kus on kirjas ka mängureeglid. Kaardid pannakse taskutesse ning õpilased võtavad neid kordamööda ja vastavad küsimustele. Õige vastuse korral toob vastaja oma võistkonnale 1–24 punkti. Mängule lisab atraktiivsust see, et taskutes on ka 12 Oih-kaarti, mis viivad teenitud skoori nulli.

Kokkuvõtteks võib öelda, et tegu on toreda ja lastele sobiva mänguga, mis kinnistab teadmisi vee-, tule- ja liiklusohutuse ning esmaabiga seotud teemadel. Mängu suurimaks väärtuseks on see, et teda on alati võimalik täiendada ja edasi arendada, sest lisaks etteantud küsimustele saab iga õpetaja vajalikul teemal kaarte juurde valmistada.