Vaida Sovhoos

Pilguheit lähiajalukku: raamat Vaida sovhoosi hiilgusest ja hingusele minekust

Rae valla aukodanik ja Rae vallavapi teeneteplaadi omanik Peeter Böckler on kaante vahele kogunud hulga arhiivimaterjale ja asjaosaliste mälestusi, mis kokku annavad ülevaate ühe Harju maakonna suurmajandi ligi 30-aastasest eluteest. Meenutusi illustreerib rohke pildimaterjal.

Eesti rahva ajalugu on eelkõige maarahva ajalugu – just maarahvas on ladunud vundamendi meie kultuuri- ja hariduselule ning majandusele. Ei ole olnud see teisiti ka Harjumaal Vaidas, mis kunagi oli praeguse Jüri valla üks olulisemaid tõmbekeskusi. Raamatus käsitletud aastatel olid just sovhoosid-kolhoosid kohaliku elu keskpunktiks – tugev ja jõukas majand tagas kohalikule rahvale töökohad ja sissetuleku, lisaks toetas elamispinnaga ning kandis hoolt vaba aja veetmise võimaluste eest.

Paraku on meie maarahva ajalugu ka pidev muutuste ja muudatuste ajalugu, viimased põllumajandus- ja maareform pole siiamaani veel lõplikult läbi. Lõputu maaomandi ja tootmise ümberkorraldamine ning poliitilised „tuulte pöörised“ on maarahvast ja põllumajandust üksjagu räsinud. Omapoolse panusega on kogu seda ebakindlust suurendanud meie kliima, sest kunagi ei tea, mis kevadel külvatud saagist sügisel põllult kätte saab.

Vaida sovhoosi ajalugu käsitleva raamatu autor töötas aastaid sovhoosi eesotsas ja on ise kõik need suurmajandi ning sellega seotud kohaliku elu(korralduse) tõusud ja mõõnad läbi teinud. Kuna tegu on pilguheitmisega meie lähiajalukku, siis kõigest veel päris lahtiste kaartidega kõnelda saagi. Kuid tubli algus on tehtud – raamatu „Vaida sovhoos 1967–1994“ näol on tegu väärika lisandusega nii Rae valla kui ka kogu Eesti ajaloo käsitlusse.